ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เขตภาคเหนือตอนบน
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ค่ายภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือ

 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เขตภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  


Japanese Resource Instruction Center (JRIC)

     


 

  

ข่าวและประชาสัมพันธ์  

2015-12-06    ใบสมัคร/กฎกติกาการแข่งขันวันมหกรรมภาษาสู่สากล2015 วันที่28ธันวาคม2558 click here 

2013-08-01 ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

                     ศูนย์ฯ ภาษาญี่ปุ่น จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน click here

2013-06-20 สรุปการประชุม วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ click here

2013-05-29 คู่มือภาษาญี่ปุ่น สำหรับครอบครัวอุปถัมภ์ click here 

2013-05-29 ตารางกิจกรรมแลกเปลี่ยน วันที่ ๘-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ click here

2013-05-29 จดหมายเชิญประชุมครู วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ คลิก

 
กิจกรรมต่างๆ

  Cool ภาพการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานการแข่งขัน         ศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือครั้งที่ 62 ในวันที่ 23พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียน           ปริ้นส์ รอแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชมภาพที่นี่ค่ะ

  Laughingภาพการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานการแข่งขันศิลป      หัตถกรรม ภาคเหนือครั้งที่ 62 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนปริ้นส์          รอแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชมภาพที่นี่ค่ะ

ภาพการประชุมเตรียมงานการแข่งขันทักษะ ประจำปี 2554 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 ณ ห้องศูนย์การเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   เชิญชมภาพที่นี่ค่ะ

ภาพกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมและการแสดงผลงานทางวิชาการนักเรียนในเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ณ  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา เชิญชมภาพที่นี่ค่ะ

ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายฯ

            ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 น. 16.00 น.  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ได้จัดประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551" ทางศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เชิญชมภาพที่นี่ค่ะ

 

ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือตอนบน

              ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดการประชุมสัมมนาทักษะทางภาษา และการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2553 ในหัวข้อ “การเตรียมตัวเพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแนวใหม่สำหรับครูผู้สอน และการสอนทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน” และการจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น นำไปใช้สอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ทางศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมงานในครั้งนี้  เชิญชมภาพที่นี่ค่ะ


 

 

Bookmark and Share  

 

     
Online: 1  
Visits: 406,066  
Today: 11  
PageView/Month: 154  
Last Update: 8/12/2558     
 


Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 406,066 Today: 11 PageView/Month: 154

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...